2025 Sürdürülebilirlik Hedefleri

Plana Liderlik Etmek

Dow; kamu politikaları, bilim, teknoloji ve değer zincirindeki inovasyonu bünyesinde toplayarak sürdürülebilir bir gezegen ve toplum oluşturmayı amaçlayan bir toplumsal plan geliştirme çabalarına liderlik ediyor.