Üreticilerin Büyümeleri ve Daha Sürdürülebilir Olmalarına Destek Oluyoruz

Dow inovasyonları ilaç üreticilerinden metal işçiliğine kadar geniş çeşitlilikteki sanayi üretimi ortamlarında yer almaktalar.

SANAYİDE DOW ÇÖZÜMLERİ

Dow inovasyonlarının dünyanın her yanındaki sanayi üreticilerine nasıl etkiler yarattığını keşfedin.

SANAYİ ALANINDA DOW

Dow, dünyanın ürün ve hizmetlerinin üretimine sağladığı katkı çözümleriyle;

  • Mekanik süreçlerde sürtünme ve ısıyı minimize ediyor,
  • Yağ ve su arayüzlerini yönetiyor
  • Maksimum verimlilik için aktif girdiler sağlıyor
  • Çözülürlüğü kolaylaştırıyor, ve
  • Ürün doğrulamasını sağlıyor.

Dow, aynı zamanda yüksek kaliteli metal temizliği ve kuru temizleme uygulamalarında solventlerin sürdürülebilir kullanımı için inovatif çözümler geliştirdi. Buna ek olarak Dow, kurumsal ortamlarda kullanılan temizlik ürünlerine içerikler geliştirdi.

Dow inovasyonları, ilaç üretimine yardımcı olan çözümlerle ilaç sanayine önemli girdi sağlar konumda bulunuyor.

Ayrıca çoğu endüstride su, üretim süreci için bütüneyici bir önem taşıyor. Dow, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini mümkün kılan saf suyun üretimi için kritik bir rol taşırken, atık azaltımına yardımcı oluyor ve enerji verimliliğini artırıyor.

SANAYİ PAZARLARI İÇİN GENİŞ BİR YELPAZEDE İNOVATİF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ.