Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

İş gücümüz son derece çeşitli, canlı ve kendini işine adamış bir topluluk. Bu da ilgi çekici ve teşvik edici istihdam olanakları oluşturuyor. Peki, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, Dow için ne anlama geliyor?

Dow’da, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, çalışma ortamımızın ayrılmaz bir parçası. Çalışanlarımızın sahip olduğu farklı tecrübelere, arka planlara ve bakış açılarına değer veriyor ve inovasyon yaratmak için farklılıklardan güç alıyoruz.

GLAD: Dow LGBT Ağı

GLAD, insanların başarıya ulaşabilmeleri için herkesi kucaklayan bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlar. Herkese açık bir ortam oluşturmak Dow’un başarıya ulaşmasına yardımcı olduğu gibi, aynı zamanda GLAD’in temel görevidir.

WIN: Kadın İnovasyon Ağı

WIN, Dow çalışanı kadınların kariyer gelişimi için destek ve bağlantı fırsatları yaratmak üzere kurulmuştur.

DEN: Engelli Çalışan Ağı

DEN, engelli bireylere ilişkin algıları değiştirmek ve yaptıkları katkılara dair farkındalık yaratmayı amaçlar.

RISE: Dow Çalışan Ağı

RISE, Dow çalışanları için kariyer gelişimi, temel beceri geliştirme, kariyer fırsatları ve şirket içi ağ oluşturmayı destekleyen bir ortam sunar.

Sürdürülebilirlik Ağı

Sürdürülebilirlik Ağı, sürdürülebilirliği gündelik çalışmaların bir parçası haline getirmeye teşvik etmek amacıyla çalışanlara açık bir diyalog imkanı sunan, etkili bir yöntem.