DOW Türkiye Kalite Politikası

Dow Türkiye, tüm enerjisiyle kaynakları daha verimli kullanmaya, müşterileri ve paydaşları için daha fazla değer yaratmaya, müşteri ihtiyaçlarına çözümler getirmeye, bugünün ve yarının toplumlarının yaşam kalitesini artırmaya kendini adamıştır. Şeffaflık ve müşteri odaklılık ilkelerimiz doğrultusunda, müşterilerimize sürdürülebilir çözümler sunarak, insan gelişimi için gerekli olduğunu düşündüğümüz yenilikleri başarı ve tutkuyla hayata geçirme odaklı çalışmaktayız.

Dow Türkiye, Türkiye’nin stratejileri ile paralel bir strateji benimseyerek, farklı, katma değerli, rekabetçi ve teknolojik ürünleriyle, Türk Kimya Sektöründe önemli bir üretici olarak yerini almıştır ve bu yeri korumaya devam edecektir.

Dow Türkiye, tüm paydaşlarının beklentilerine duyarlı olarak hissedarlarına değer yaratan ve müşterilerinin büyümelerini sağlayan, teknoloji ile bütünleşen, pazar odaklı iş birimlerine yatırım yapmayı hedefleyen The Dow Company küresel stratejisiyle bağlantılı olarak çalışmaktadır.

Dow Türkiye, ulusal ve uluslararası yasal sorumlulukları başta olmak üzere, tüm faaliyetlerinde etik standartlara uymakta ve tüm ilgili sektör, standart, uygulama ve müşteri şartlarını yerine getirerek sürekli ve güvenilir hizmet sağlamaktadır.

Dow Türkiye, insan ve çevre sağlığı standartlarını yükseltmek için, devlet kurumları ve ulusal kimya birlikleri ile çalışmakta ve yenilikleri zamanında ortaya çıkarabilmek adına, sürekli olarak müşteriler, akademik kuruluşlar, ulusal laboratuvarlar ve değer zinciri ortaklarımızla yeni fırsatlar yakalamayı ve hizmette kaliteyi sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Dow Türkiye bünyesinde çalışanlarımız önemli varlıklarımızdır. Bu bakış açısı ile çalışanlarımızın süreçlere aktif katılımlarını sağlamak ve çalışan mutluluğunun artırmakla birlikte, yapılmakta olan iş bilincinin, kalite ve bilgi süreçlerine olan desteklerini izlemek, gerekirse, eğitim faaliyetleri ile geliştirmektedir.