Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Öğretmenin Kimyası

2013 yılından bu yana Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile birlikte sürdürülen Öğretmenin Kimyası projesi kapsamında, ortaokul ve lise öğretmenlerine fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) derslerinde kullanabilecekleri inovatif eğitim metotları aktarılıyor. Bu metot ve teknikler daha sonra öğretmenler tarafından kendi derslerinde uygulanarak hem öğrenme deneyimi iyileştiriliyor hem de öğrencilerin STEM alanlarına ilgisi artırılıyor.

2013 yılından bu yana 17 şehirde 797 öğretmene ulaşarak, STEM derslerinde yararlanabilecekleri etkili öğretim metotlarını paylaştık. Eğitimlerimize katılan öğretmenler bu süreç zarfında 65.000’in üzerinde öğrenciye ulaşarak öğrendiklerini paylaştılar. Projemiz 30 Mart 2018’de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun verdiği prestijli KSS Etkililik Ödülüne layık görüldü.

Projenin tek destekçisi olarak Dow, projenin yönlendirmesinde kılavuzluk ettiği gibi, Dow çalışanları da sınıf içi çalışmalara gönüllü olarak katılıyor. Bu çalışmalar Dow ürünleri vasıtasıyla kimyanın hayatımızda oynadığı rolün ve sağladığı değerin altını çiziyor.

TÜSİAD STEM+A

TÜSİAD STEM+A projesi, öğretmenlere yönelik, yıl boyu süren ve çok yönlü bir proje. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından proje için hazırlanan STEM kiti, mesleki ve teknik lise öğrencileri ve öğretmenlerine dağıtılıyor ve ayrıca öğretim uzmanları tarafından verilen kurslarla öğretmenlere bu kitleri fen müfredatı kapsamında sınıflarında nasıl kullanabilecekleri anlatılıyor. Proje kapsamında 2018 yılı içinde 12 sanayileşmiş şehirde 1.000’den fazla kit dağıtılması planlanıyor.

Bunun yanı sıra, düzenlenecek olan “STEM Günleri” etkinlikleriyle de öğretmenleri, öğrencileri ve proje destekçilerini bir araya getirerek öğrenim kazanımlarının paylaşılması sağlanacaktır. Bu kapsamda programa katılan okullardan projeye destek vermek isteyen şirketlerin ofislerine ve inovasyon merkezlerine geziler düzenlenmektedir. 2017 yılında STEM Günleri kapsamında Dow Türkiye ofisimde 25 ortaokul öğrencisini ve onların öğretmenlerini ağırlanarak bir bilim şirketinin nasıl değer ürettiği üzerine bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Dow Türkiye’nin bazı liderleri tarafından ağırlanan öğrenciler, kimyanın hayatımızı nasıl kolaylaştırdığı, bilim odaklı bir şirketin hayat kalitesini nasıl artırdığı ve gelecekte böyle bir şirkette çalışmak için ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi aldılar. 2017 yılında gerçekleştirilen STEM Günleri kapanış etkinliğinde ise öğretmenler, öğrenciler ve şirketlerin katılımıyla düzenlenen bir oturumda, eğitim ile geleceğin becerileri arasında köprü kurma konusu ele alındı. Bu oturuma Dow’u temsilen EMEA Bölgesi Yetenek Yönetim Direktörü Gülçin Berkel Erem konuşmacı olarak katıldı.

Proje kapsamında ayrıca popüler çizgi kahramanı Pepee’nin STEM hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan kısa bölümleri yayımlanacaktır. Bu alandaki farkındalığın artırılması için projenin dijital kanallar (Twitter ve Instagram) dahil olmak üzere medya görünürlüğü çalışmaları yürütülecektir.

SPORBEN

Dow, STEM alanında devam eden sosyal sorumluluk girişimlerine ek olarak 2018 yılı itibarıyla otizm alanında toplumsal farkındalık ve destek geliştirmek amacıyla bir çalışma başlatmış bulunuyor. Günümüzde dünya çapında 68 çocuktan birinde gözlemlenen ve yaşam boyu süren psiko gelişimsel bir bozukluk olan otizm, toplumumuzda yüzbinlerce bireyin ve ailelerinin hayatını doğrudan etkilemektedir. Otizmin ilk tanımlandığı 1970’li yıllardan bu yana görülme sıklığı hızla artmaya devam etmekte, her 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı almaktadır.

Otizmli bireylerin eğitimleri özel pedagojik yaklaşımlar ve kaynaklar gerektirmektedir. Bu eğitimler yoluyla otizmli bireyler yaşam kalitelerini yükseltmekte ve toplumda verimli biçimde faaliyet gösterebilmektedirler.

Otizmli bireyler ve ailelerini desteklemek için Dow Türkiye desteğiyle Sporben Otizmli Bireyler Spor ve Yaşam Eğitimi Derneği tarafından düzenlenen ilk Otizm Cup Tenis Turnuvası, 2018 yılının Nisan ayında gerçekleşmişti. Dünyada otizmli bireylere destek amacıyla ilk defa düzenlenen bu turnuva, otizmli bireylerin spor aracılığıyla yeteneklerini keşfetmelerine ve yaşam kalitelerini geliştirmelerine yönelik farkındalığı artırmış, turnuva gelirleriyle 4 otizmli bireyin bir yıllık spor ve yaşam eğitimlere maddi destek sağlanmıştır.